Odgovori na zablude o islamu,opovrgavanje Biblije

Selam alejkum i dobrodosli!

31.05.2011.

"Greske" u Kuranu 6.dio

MEDICINA

 Na polju medicine,Časni Kur'an u suri Nahl,poglavlje 16,ajet68-69.kaže:

 " Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima

. Tek nedavno smo saznali da med nastaje u pčeli da je pčela ta koja pravi med .Nekada to ljudi nisu znali.Danas znamo da med ima veliku hranjivu vrijednost, a osim toga ima i veliku znanstvenu vrijednost.Svaka osoba koja je alergnična na polen neke biljke, uzima med baš od te biljke, organizam počinje da izgrađuje odbrambeni sistem protiv alergije.

FIZIOLOGIJA Ibn Nafis je 600 godina nakon objave Kur`ana opisao cirkulaciju krvi, a 1000 god. nakon objave Kur`ana , odnosno 400 nakon ibn Nafisa, Vilijem Harvi – on je postao poznat zapadnom svijetu! Hrana koju jedemo ide u želudac, iz želuca ide u crijeva a odatle ide u krvne sudove tih crijeva odakle dospija u cirkulaciju krvi. Pomoću cirkulacije krvi, hranjivi sastojci dospijevaju do organa uključujući i organe koji proizvode mlijeko.Kur`an govori o cirkulaciji krvi i o prozvodnji mlijeka u kratkoj rečenici u suri Nahl. 16 ajet 66

: „Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju“

. Takođe u suri Mu`minun 23. ajet 21: „I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite“.

 Kur`an u jednoj rečenici objašnjava cirkulaciju krvi i proizvodnju mlijeka, još prije 1400 godina! EMBRIOLOGIJA Što se tiče embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povodeći se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59: „On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna“. Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predočili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vodećih svjetskih autoriteta na polju embriologije.Kada je prof. Keatmoore prostudirao prevode ajeta koji se tiču embriologije , rekao je da se največi dio onoga što tu piše poklapa sa NAJNOVIJIM naučnim otkrićima iz oblasti embriologije.

Međutim kaže on, ovdje ima stvari za koje ne mogu baš reći da su tačne, ali ne mogu reći ni da nisu netačne, jer ni ja lično ne znam ništa o tim stvarima jedna od tih riječi bila je u suri Alek 96 ajet 1 i 2: „

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od nečega što se zakvači“

... -od nečega što podsječa na pijavicu.Prof. Keatmoore je rekao: ja ne znam da li embrion izgleda kao pijavica ili ne!Zatim je otišao u labaratoriju i pomoću velikog i snažnog mikroskopa je posmatrao embrion u njegovoj najranijoj fazi razvoja, i upoređivao ga sa fotografijom pijavice, bio je zapanjen tolikom sličnošću! Kada su mu postavili 80 pitanja u vezi embriologije, na osnovama kur`anskih i hadiskih tekstova, on je rekao: Da ste mi ova pitanja postavili prije samo 30 godina , ne bih bio u stanju odgovoriti ni na pola od tih pitanja! Jer, embriologija je mlada nauka u razvoju, počela se razvijati ne više od 50 godina.Prof. Keatmoore je napisao knjigu „Razvoj čovjeka“ i u najnovijem izdanju, trećem po redu, i ubacio neke nove činjenice, koje je pronašao u Kur `anu i Hadisu. Ta knjiga je proglašena za najbolju knjigu iz oblasti medicine od svih knjiga koje su objavljenje te godine!Nešto kasnije, njegova knjiga je prevedena na brojne strane jezike... Prof. Keatmore je rekao: - ja ne gajim nikakve sumnje da je vjerovjesnik Muhammed s.a.w.s. bio poslanik Uzvišenog Boga, i da Kur`an MORA biti posljednja Božija Objava!

 U suri Tarik, 86 ajet 5-7, Uzvišeni kaže: „Nek čovjek pogleda od čeka je stvoren!stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi“.

 Danas mi znamo da se testisi kod muškaraca i jajnici kod žena u fazi dok su embrioni razvijaju se u odnosu na oblik odraslog čovjeka između kičme i grudi.Međutim,kasnije, kod odrasle osobe ovi organi se premještaju na druga mjesta, al u periodu dok su embrioni, nalaze se na mjestu o kojem Kur`an govori, između kičme i grudi.Čak i kad osoba odraste, ovi organi dobijaju krv i ostale potrebštine sa istog mjesta, između kičme i grudi. Kur`an napominje u suri Mu`minun 23. ajet 13; „zatim ga kao kap sjemena (nutfe)“, kao i u suri hadždž 22. ajet 5 ;

„Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena“ Arapska riječ „nutfe“, u smislu da su od NUTFE stvoreni ljudi u Kur`anu se spominje čak 11 puta!Sama riječ „nutfe“ kao riječ se u Kur´anu spominje 12 puta ali u kontekstu stvaranja čovjeka spominje se 11 puta.Riječ „nutfe“ u arapskom jeziku označava vrlo malu količinu tečnosti Kur`an u suri Sedžda 32. ajet 8 ; „a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine“, Arapska riječ “SULALA“ znači – glavni dio, odnosno najbolji dio neke cjeline.Mi danas znamo da zapravo samo jedan spermatozoid oplodi jajnu čeliju.Samo jedan spermatozoid, od desetine miliona koji se izbace, može da oplodi jajnu čeliju.Kur ` an to naziva „SULALA“ najbolji dio „NUTFA“ , nešto minijaturno...

 U suri Insan 76. ajet 2, kaže se: „Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo“ – odnosno od tečne mješavine.Ovo može upućivati na muške i ženske polne ćelije, kao i na „NUTFU“ na malu količinu tečnosti. Može i upućivati na sjemenu tečnost kod muškaraca, koja sadrži nekoliko različitih sastojaka. Može takođe upućivati na sekret ili tečnost koja nosi polne ćelije, ali ona sama nema moć oplođavanja. Kur'an ovo naziva „nutfetun emšadž“- mala količina tečne mješavine, muških i ženskih polnih ćelija, okruženih tečnošču koja je odgovorna za rođenje ljudskog bića. (Predsjednik Islamske Istraživačke Organizacije dr. Zakir Naik)

26.05.2011.

Greske u Bibliji 4.dio

NEISPUNJENA PROROCANSTVA
Kletva na grad Tir

 "Pretvorit ću te u užas i više te neće biti. Tražit će te, ali te više nikad neće naći!" - riječ je Jahve

Gospoda Ezekijel je prorokovao da će grad (otok) Tir totalno uništiti vladar Nabukodonozor i da nikada neće biti ponovno izgrađen - ali je pogriješio. U vrijeme toga "proročanstva" izgledalo je da je njegova politička procjena vrlo vjerojatna (11. godina), ali nakon 13 godina opsade, Nabukodonozor odustaje. Otok Tir nije razoren, pa čak niti osvojen. Kasnije Ezekijel mora priznati da je pogriješio: (29,17) Ovdje uništenje Tira izgleda vjerojatno, pa je Ezekijel tako i "prorokovao" (Ezek 26,1) Godine jedanaeste, prvoga dana u mjesecu, dođe mi riječ Jahvina: (Ezek 26:7 NRSV)

 Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dovest ću na Tir sa sjevera Nabukodonozora, kralja babilonskoga, kralja nad kraljevima, s konjima i bojnim kolima, s konjanicima, četama i mnoštvom naroda! (8) Kćeri će tvoje u polju mačem posjeći! Ezekijel 26,14-21:

(14) Pretvorit ću te u pećinu golu, postat ćeš sušilište mreža. Više se nikad nećeš podići, jer ja, Jahve, rekoh!" - to riječ je Jahve Gospoda." (15) Ovako Jahve Gospod govori Tiru: "A neće li od trijeska pada tvojega i jecanja tvojih ranjenika, kad nastane u tebi pokolj nemili, zadrhtati svi otoci? (16) I neće li tada svi morski knezovi sići s prijestolja svojih, odbaciti svoje plašteve, i skinuti vezene haljine, u strah se zaodjeti, na zemlju posjedati, dršćući bez prestanka, užasnuti tvojim udesom? (17) A zatim će nad tobom zakukati i reći ti: "Kamo li propade? Kamo li s mora nestade, grade proslavljeni, što bijaše tako moćan na moru, ti i žitelji tvoji, koji strah zadavahu zemlji svoj? (18) Sada na dan pada tvojega otoci će zadrhtati, otoci u moru prestravit će se zbog propasti tvoje!" (19) Jer ovako govori Jahve Gospod: "Kad te pretvorim u pusti grad, kakvi su gradovi u kojima više nitko ne boravi, i kada na tebe dovedem bezdane da te velike vode prekriju, (20)

spustit ću te s onima koji su sišli u grob, k narodu pradavnom, i smjestit ću te u najdublje zemljine predjele, u vječnu samoću, s onima što u grob siđoše, da se više ne vratiš u zemlju živih. (21) Pretvorit ću te u užas i više te neće biti. Tražit će te, ali te više nikad neće naći!" - riječ je Jahve Gospoda." (Ezek 27,32) U žalosti će ti tužbalicu zapjevati, nad tobom će protužiti: 'Koji grad k'o Tir ponosan bješe posred mora?' 13 godina kasnije, nakon neuspješne Nabukodonozorove opsade... Ovdje Ezekijel mora priznati da je pogriješio Godine dvadeset i sedme
(27), prvoga dana prvoga mjeseca, dođe mi riječ Jahvina:


(18) "Sine čovječji, kralj babilonski Nabukodonozor krenu s vojskom na velik pohod protiv grada Tira. I svaka glava ogolje i svako se rame odadrije. Ali ni on ni vojska mu ne imahu nikakve dobiti od toga što krenuše na Tir. (Ezek 29,17)

Potpuno uništenje otoka-grada Tira je interesantno, jer i Novi Zavjet to pobija: ... nekoliko stoljeća kasnije, Isus a kasnije i Pavao su posjetili Tir : (21) Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske. Matija,15,21 (24) Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, Marko 7,24-31 (31) Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. i Djela Apostola 21,3 (3) Kad bijasmo napomol Cipru, ostavismo ga slijeva jedreći prema Siriji. Pristadosmo u Tiru, jer je ondje lađa imala iskrcati tovar. Možemo zaključiti da se radi o zluradom bulažnjenju Ezekijela. Nakon toga Ezekijel "prorokuje" da je Bog odlučio Nabukodonozoru dati Egipat za nagradu umjesto Tira. Ali i to je "proročanstvo" totalno zakazalo. (20) Za trud što na Tir krenu dat ću mu svu zemlju egipatsku, jer za me bijaše radio' - riječ je Jahve Gospoda. (21) 'U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu, a tebi ću usta otvoriti među njima. I znat će da sam ja Jahve.'" Ezekijel je prorokovao da će Babilon osvojiti Egipat i ... pogriješio. Ezekijel je prorokovao da će babilonski vladar


Nabukonodozor osvojiti Egipat i totalno ga uništiti, poklavši sve živo i protjeravši sve Egipćane na 40 godina iz njihove zemlje, no ništa od toga. Godine 568 pr.n.e. Nabukodonozor je pokušao osvojiti Egipat, ali je isti prošao bez ikakve trajne štete. Ahmes je vladao još jednu generaciju uspješne Egipatske države i doživio Nabukodonozorovu smrt. Nikakvi Egipćani nisu bili raseljeni. (Ezek 29,10) Stog ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dovest ću mač svoj na te, istrijebit ću iz tebe i ljude i stoku! (9) Sva će zemlja egipatska pustoš biti i razvalina, i oni će znati da sam ja Jahve!' Jer ti reče: 'Rijeka je moja, sebi je načinih.' (10) 'Zato evo me na te i na rijeke tvoje da pretvorim zemlju egipatsku u pustinju i pustoš od Migdola do Sevana i do granice etiopske! (Ezek 29,11) (11) Neće njome više prolaziti noga ljudska ni noga životinjska, ostat će nenaseljena četrdeset godina. (Ezek 29,12) (12) Od zemlje ću egipatske načiniti pustoš sred zemalja opustošenih, a gradovi njezini bit će četrdeset godina ruševine među razvaljenim gradovima. I raspršit ću Egipćane među narode i rasijat ću ih po zemljama.' (Ezek 30,10) Ovako govori Jahve Gospod: 'Uništit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga! (Ezek 30,11) On i njegov narod s njime - najokrutniji među narodima - bit će dovedeni da zemlju zatru. I oni će isukati mač na Egipat i svu će mu zemlju truplima ispuniti. (12) A ja ću isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit ću zemlju i što je u njoj - rukom tuđinaca. Ja, Jahve, rekoh!' Naš napušeni prorok Ezekijel je totalno zakazao.

Jošua je srušio bedeme Jerihona trubljenjem u trube? Jerihon je bio jedan od prvih i najstarijih gradova svijeta. Prema arheološkim podacima bio je naseljen još u 8 tisućljeću pr.n.ere. Dokazi o uništenju zidina potječu još iz 2300 pr.n.ere. U 16.st. pr.n.ere. grad je bio uništen u velikom požaru i poslije toga imao je samo malobrojno stanovništvo. 1300 g. pr.n.ere. utvrde su već davno bile srušene i u doba biblijske bitke grad je već bio posve napušten već 200 – 300 godina. Dokaze o ponovnom naseljavanju nalazimo tek u 7. st. pr.n.ere. Bog se pokajao Prorok Mihej je "predvidio" uništenje Jeruzalema (kojeg je u to vrijeme trebao napasti Sennaherib pa je izgledalo neizbježno), i okrivio je za to iskvarenost Judina svećenstva (za sve nedaće koje bi ih snalazile, uvijek bi proroci okrivljavali tadašnju "moralnu iskvarenost", a ne povijesne i druge čimbenike). Jeruzalem je bio pod opsadom, ali nije razoren. Stoljeće kasnije, Jeremija citira Miheja i pokušava opravdati neispunjeno proročanstvo rekavši "da se Bog predomislio iako je rekao da će ga uništiti".

 Apologeti kažu da On to može, pa svemoguć je! No je li onda i sveznajuć? (Mihej 3,12) Poradi vas i vaše krivnje Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma prekrit će šuma." (~100 godina kasnije, i nema destrukcije...) (Jer 26,18) "Mihej Morešećanin prorokovaše u dane Ezekije, kralja judejskog, i govoraše svemu narodu judejskom: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma ovog šuma će prekriti.' (Jer 26,19) Je li ga zato pogubio Ezekija, kralj judejski, i sva Judeja? Nisu li se pobojali Jahve i nastojali da Jahvu umilostive, te se Jahve pokaja za zlo kojim im se bijaše zaprijetio? Teku li med i mlijeko u Obećanoj zemlji Palestini? Događaj koji spada u povijest Protestantske Crkve, jasno prikazuje poteškoće na koje bi najjednostavnija izjava o geografskoj istini izazivala bijes svećenstva, ukoliko je u koliziji sa riječima iz svete knjige. Godine 1553., Miguel Servetus je na procesu gdje se bori za svoj život u Ženevi, pod optužbom arijanske hereze (nijekao je apsurdnu dogmu o Trojstvu i poricao potrebu krštenja novorođenaca). Servetus je dao svoj prilog znanstvenoj istini mnogo puta, a jedna je bila i izdanje Ptolomejeve Geografije, u kojoj se govorilo o Judeji, ne kao o "zemlji kojom teku med i mlijeko," nego, u striktnoj suglasnosti s istinom, kao o većinom siromašnoj, jalovoj i negostoljubivoj zemlji. Na njegovu procesu, ta jednostavna izjava geografske činjenice, upotrijebljena je protiv njega od strane njegova arhi-neprijatelja Johna Calvina sa zastrašujućom moći.

 Zalud se Servetus zaklinjao da je naprosto izvadio te riječi iz prethodnog izdanja Ptolomeja; zalud je izjavljivao da je njegov zapis jednostavna geografska istina za koju postoji obilje dokaza: odgovor je bio da takav jezik "nužno okrivljuje Mojsija, i teško povrjeđuje Sveti Duh." Osuđen je i spaljen, zajedno sa svojim knjigama, na "sporo gorećem granju". Politički Manifest Jahvea - osvajačkog Boga (Poslušnost pribavlja baštinu ) Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi. Vi, a ne vaši sinovi, koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve, Boga vašega, danas ste se osvjedočili o njegovoj veličajnosti, o njegovoj moćnoj ruci, ispruženoj mišici, o znamenjima njegovima i o djelima što ih učini usred Egipta na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj; što je učinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do današnjeg dana; što je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta; što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove šatore i sve što imahu. Vaše su oči vidjele sva ta velika djela što ih je Jahve učinio. Zato držite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite; napokon, da dugo živite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vašim da će je dati njima i njihovu potomstvu - zemlju kojom teče med i mlijeko. Palestinska pustinja kojom "teče med i mlijeko"

Angelfire.com

24.05.2011.

"Greske" u Kuranu 5.dio

Naredna naucna "greska" u Kuranu je navodno ta sto je nemoguce da covjek ostane 309 godina u snu,bez jela i pica,i da se nakon toga probudi.U ovom tekstu ce te inšallah vidjeti da cak nauka potvrdjuje mogucnost tog slucaja.Osim toga nauka i ne treba da potvrdi to da bi to bilo moguce,jer Allah je Svemocan,On cini sta hoce,i Njemu nije problem ostaviti onoga koga je stvorio u takvom stanju 309 godina.Mogao je stvoriti svemir i uciniti da sve nevjerovatno savrseno funkcionise,pa moze onda uciniti i bilo sta drugo.To je prvi i najbolji odgovor na prigovore Kuranu.A sada da se vratimo na temu

Mladici iz pecine

 Skepticari su oduvijek pokušavali pobiti Kur’an Casni i trudili su se dokazati da je on i ono što se u njemu nalazi u suprotnosti s naukom i vec otkrivenim naucnim cinjenicama, da je pun legendi i prica koje su daleko od istine i stvarnosti i naucne logike. Kao primjer i dokaz svojih tvrdnji navode kur’anske price kao što je ona o mladicima iz pecine (sura Al-Kehf). U vezi s tim postavljaju ovakva pitanja:Kako je moguce da su mladici spavali toliko mnogo godina, da su spavali otvorenih ociju, a onda se probudili? I onda navode da je to u suprotnosti sa zakonima medicine i da se taj fenomen ne može objansniti iz medicinske perspektive. Neka je slavljen Allah Uzvišeni! Kad god naidjete na kritiku upucenu protiv Kur’ana – naci cete naucna otkrica koja potvrdjuju i dokazuju upravo suprotno: da je Kur’an istina, a ne ono što se protiv njega govori. I to se dešava jer Allah u Kur’anu kaže:

"A Allah nece dati priliku nevjernicima da unište vjernike". (sura An-Nisa, 141. ajet)

 Ernest Kretschmer je otkrio relativno nov fenomen 1940. godine, a potom su taj fenomen opisali naucnici B. Jennett i F. Plum i nazvali ga „vegetativno stanje“. U tom stanju pacijent se nalazi u stanju budne kome, ali njegove oci su otvorene, ponekad se desi da se osmjehne i osjeca šta se oko njega dešava i u stanju je da guta svoju pljuvacku. Pacijent je u djelimicno svjesnom stanju, izgleda kao da je budan, a u stvari je u budnoj komi. To se dešava uslijed povreda ili bolesti. Studija do koje se došlo korištenjem FMRI (Functional magnetic resonance imaging = funkcionalna magnetna rezonanca) pokazuje da je mozak covjeka aktivan za vrijeme kome ili u letargicnom stanju i da pacijent u takvom stanju može biti godinama.Evo šta je zbunjivalo naucnike:Šta je to što stimuliše mozak?Šta je to što pacijenta održava u životu cak i u stanju potpune nesvjestice ,šta je to što ucini da se pacijent odjednom probudi i pocne pricati, kao da se ništa nije ni dogodilo?


Na pocetku su naucnici mislili da je to stanje samo duboki san, ali kasnije je postalo jasno da to nije san, nego posebno i neobjašnjivo stanje i fenomen. Ovdje treba naglasiti i to da se pacijenti u takvom stanju hrane na specijalan nacin, hranom ubrizganom u organizam. Naucnici kažu da mozak pacijenta daje znakove koji pokazuju reakcije na okolinu; pacijent se može pokretati i odgovara na vanjske podražaje, ali je bez svjesti. Ako ga pogledate dok je u tom stanju, pacijent izgleda kao da je budan; ako mu se obratite, njegov mozak ce odgovoriti na naredbe, ali pacijent je u letargiji i bez svijesti.

 Svemoguci Allah nas obavještava o nekoliko mladica koji su vjerovali u svog Gospodara i koji su pobjegli od nepravednog kralja kako bi sacuvali svoju vjeru. Utocište su našli u pecini i Allah ih je pocastio tim velikim cudom da budu primjer za ljude svoga vremena

. Allah u Kur’anu kaže: "Kad se nekoliko momaka u pecini sklonilo pa reklo; “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”, Mi smo ih u pecini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja ce od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. (sura Al-Kehf, 10-12 ajet)


 Ako razmislimo o ovoj prici, vidjet cemo da je slicna onoj o medicinskom fenomenu, po nacinu na koji su mladici iz pecine zaspali i okretali s lijeve na desnu stranu. Naucnici koji su skenirali mozak pacijenata u vegetativnom stanju kažu da su rezultati skeniranja pokazali da su aktivnosti mozga tih pacijenata slicne aktivnostima zdravih ljudi. Pacijenti izgledaju sasvim normalno, i posmatracima se cini kao da su budni. Ovdje cemo navesiti rijeci Allaha Uzvišenog kad govori o mladi?ima iz pe?ine:

!I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. !(sura Al-Kehf, 18. ajet)

 i opisujuci njihovo okretanje s desne na lijevu stranu, što je normalna reakcija koju pokazuje osoba koja spava, Allah kaže:Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu … (sura Al-Kehf, 18 ajet) Iz ovog zaklju?ujemo da je kur’anski opis price veoma logican, ali ono što je cudno jeste to da su mladici spavali veoma dugo – 309 godina – bez hrane i vode i to je Allahovo davanje u koje mi vjernici ne možemo sumnjati. Medicinski govoreci, spavanje koje traje dugo godina je nešto sasvim normalno. Zbunjeni naucnici Nekoliko dana prije pisanja ovog ?lanka americka pacijentica u vegetativnom stanju koja se u tom stanju nalazila šest godina, iznenada se probudila i pocela pricati sa svojom porodicom kao da se ništa nije desilo; u svjesnom stanju je bila tri naredna dana, za to vrijeme je normalno pri?ala s ljudima oko sebe i onda se opet vratila u vegetativno stanje!

 Doktori kažu da se ona budila cetiri puta za vrijeme svoje letargije. Ono što zbunjuje doktore je cinjenica da to stanje nije ni san ni koma. Zapanjuju?e je to što Allah Uzvišeni na isti na?in opisuje stanje mladica iz pecine kad kaže: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. Naucnici smatraju cudom cinjenicu da se americka pacijentica vratila u život! Ova pojava je zbunila americke nau?nike jer nisu bili u stanju da je objasne, oni takve slu?ajeve smatraju ?udima. Sad se postavlja pitanje: Ako zapadni naucnici svojim vlastitim ocima gledaju ljude koji godinama spavaju, zašto onda ne vjeruju da je Kur’an casni istinit kada govori o mladicima iz pecine? Drugo pitanje je: Kako bi Muhammed s.a.v.s., da nije bio Allahov poslanik, mogao opisati ovo stanje i reci: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

Dokazi.com

23.05.2011.

"Greske" u Kuranu 4.dio

Navodna greska je ta sto ajet kaze da Allah sve stvara u paru,pogledajmo u nastavku teksta da to nije naucna greska nego naucno otkrice koje je nauka tek skoro otkrila

Stvaranje u parovima

 “Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim, i u onome što oni ne znaju!„ (Ya Sin, 36)

 Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma “par”, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto “…u onome što oni ne znaju”. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano “Parite”, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija. Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije. Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima.

 Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu: …Svaki i najsitniji komadi? ima svoj – antikomadi? – koji je suprotno naelektrisan. Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku.8 Vrijeme je pojam koji je apsolutno vezan za onoga ko ga opaža. Dok isti vremenski period nekome izgleda dug, drugome može izgledati sasvim kratak. Da bi se odredila neka zajedni?ka vrijednost potrebni su izvori poput sata i kaledara, bez kojih bi bilo nemogu?e na?initi definitivnu pretpostavku po pitanju vremena.

. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu:…Svaki i najsitniji komadi? ima svoj – antikomadi? – koji je suprotno naelektrisan. Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku. Vrijeme je pojam koji je apsolutno vezan za onoga ko ga opaža. Dok isti vremenski period nekome izgleda dug, drugome može izgledati sasvim kratak. Da bi se odredila neka zajedni?ka vrijednost potrebni su izvori poput sata i kaledara, bez kojih bi bilo nemogu?e na?initi definitivnu pretpostavku po pitanju vremena.


Stariji postovi